TERAPI

Psykoterapi er for mig et nærværende og fokuseret samarbejde mellem dig som klient og mig som terapeut. Et samarbejde, hvor vi arbejder hen imod de ændringer, du ønsker i dit liv, i en proces hvor jeg støtter, guider og udfordrer dig med afsæt i kompetence, erfaring, tryghed, nærvær og empati.
Temaer vi kan arbejde med i terapien:
  • Stress og overbelastning
  • Angst, søvnproblemer, tankemylder
  • Bearbejdning af komplicerede relationer
  • Seksuelle overgreb og vold
  • Tilknytning og barndom
  • Tab, Sorg og traumer

 

Fokus for terapien vil være den problemstilling eller det tema der fylder hos dig. Jeg vil hjælpe dig med at få kontakt til temaet på nye måder, og jeg bruger særligt min viden indenfor nervesytem, tilknytning og vores livsvigtige tilpasningsevne som mennesker til at bevæge og forløse det der er vanskeligt.

Jeg har bred erfaring med at arbejde med de mere tunge og mørke sider af livet, og du vil møde en psykolog der forholder sig kompetent, nærværende og empatisk overfor sårbare og komplekse problematikker.

It’s easy to love
The nice things about ourselves
But true self-love is
Embracing the difficult parts
That live in all of us

 - Rupi Kaur

Sammenhænge mellem fortid og nutid
For mange kan det skabe stor forandring, at se på sammenhængen mellem fortiden og nutiden - og gennem terapeutiske metoder og nye perspektiver på problemet forløse opspændinger og livssandheder i et omsorgsfuldt og nærværende samarbejde.

Min tilgang til terapi er baseret på viden om, at vores selvværd, handlemønstre og måde at være i verden på, er stærkt påvirket af, hvordan vi er blevet taget imod - eller netop ikke blevet modtaget - når vi har været aller mest sårbare i vores liv, og virkelig har haft brug for hjælp og støtte.

Mange har oplevet at skulle lukke ned for sine følelser og sit behov for støtte i intense og sårbare livsperioder - ofte på grund af mangel af resurser og viden i ens omgangskreds. Dette gør, at vores sorg, vrede, frygt og ubehag fortrænges og nedskaleres, og i stedet kan vi blive opmærksomme på andres behov, blive ekstra hjælpsomme, isolere os med specifikke sider af vores følelsesliv, opleve øget tvivl om vores følelser og valg i livet, føle os ensomme. Strategierne til at holde svære følelser nede er mange og almen menneskelige.

What is stronger
Than the human heart
Which shatters over and over
And still lives

– Rupi Kaur

At bære rundt på smerter
Når vi som mennesker bærer rundt på ubearbejdede svære følelser og oplevelser, kan det skabe store smerter i ens liv. Det kan føles som om, man ikke helt har kontakt til sig selv.
Mange vil opleve angst, depressioner, have lavt selvværd, lide af dårlig søvn, opleve selvdestruktive mønstre, have vanskeligt ved nære relationer, have svært ved at mærke kroppen eller have tankemylder - ikke fordi man er syg, men fordi man bærer rundt på en stor følelsesmæssig intensitet, der kalder på forløsning og bearbejdelse i trygge rammer.

The good news is that the traume you carry exists in the present
- and thus can be healed with compassion and curiosity.

- Gabor Mate

At åbne for livsglæde og frihed
Det vigtigste i terapi er, at vi sammen får undersøgt og sat ord på netop din livshistorie og livserfaring. Sammen vil vi finde ud af hvilke oplevelser du har med dig - og med stor respekt, nærvær og omsorg vil vi se på de overlevelsesstrategier netop du har måttet udvikle for at klare svære situationer.

Først når vi finder årsagerne til vores problemer og smerte, kan vi forløse og forandre på at plan der virkelig åbner op for livsglæde og frihed.

When we protect ourselves so we don't feel pain,
that protection becomes like armor,
like armor that imprisons the softness of the heart.

– Pema Chödrön