OM

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 2016, er autoriseret af dansk psykolognævn og har arbejdet som psykoterapeut siden 2012.

 

Erfaring

Siden 2020 har jeg været privatpraktiserende psykolog i Aarhus, og har haft min Klinik først hos PsykologHjælpen i Fredensgade og nu i Rosensgade 24.

Jeg er efteruddannet Emotions fokuseret parterapeut, og derved særligt trænet i at arbejde med tilknytningsmønstre, traumer og nære relationer.

 

Inden jeg blev selvstændig, arbejdede jeg som behandlende psykolog i organisationer med fokus på vold - særligt vold i barndommen, i parforholdet og seksuel vold.

Som psykologistuderende arbejde jeg som psykoterapeut, og var med i et supervisionsfællesskab, der fik undervisning og supervision indenfor psykodynamisk terapi.

Jeg superviseres og efteruddannes fortsat, og gør det pt. indenfor kropsorienteret traumeterapi, psykodynamisk terapi og emotionsfokuseret terapi.

 

Som psykolog har det været en stor prioritet for mig selv at have gået i terapi og have erfaring med at  bearbejde livets til tider overvældende omstændigheder. Gennem egenterapi har jeg fået en dybere indsigt i metodernes potentialer og begrænsninger, samt en stor respekt for det arbejde man er på som klient.

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body love what it loves.

-Mary Oliver

Kropsbevidsthed og nærværstræning

Jeg har en stor interesse for sammenhænge mellem kroppen, psyken, vores livshistorie og omgivelserne. Privat har det gjort, at jeg siden 2006 har undersøgt og arbejdet med meditation og måder at fordybe kropskontakt såsom yoga, afspænding, dans og naturretreats. Disse interesser bringer mig i kontakt med mit hjerte, med leg og med afspænding, og hjælper med at fordybe mine relationer til både andre og mig selv.

Hvis det giver mening for dig, kan min erfaring indenfor mere kropslige og meditative tilgange inddrages som et supplement i terapien.

I tillæg til mit arbejde som psykolog underviser jeg i meditation og kropsbevidsthed på yoga- og naturretreats i Norge et par gange om året. Madlavning er også en stor glæde, sanselighed og æstetik i mit liv, som jeg nyder at dele med andre - oftes ved at være madlaver på kurser og retreats.

Jeg er født i 1986, og bor delvist i Aarhus og i Nørre Snede.

Et er nødvendigt – her
I denne vor vanskelige verden
Af husvilde og hjemløse
At tage bolig i sig selv
Gå ind i mørket
Og puds soden af lampen
Sådan at mennesker på vejene,
Kan skimte lys
I dine beboede øjne

- Hans BørlI

Kvalitetssikring

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn, og er derved omfattet af psykologloven, og forpligtet til at arbejde under høje etiske standarder. Jeg har tavshedspligt i alle mine forløb samt underretningspligt ift børn under 18 år.

Min autorisation er din garanti for at jeg i de første år efter min uddannelse som psykolog har lavet over 1.000 timers terapi og udredning, og har fået minimum 160 timers supervision.
Jeg er medlem af Dansk psykologforening, og arbejder derfor under de fagetiske principper for Nordiske psykologer.